விழாமல் காப்பது எப்படி? பெல்ட் எண் # 1 உபவாசம்( பாகம் 1)

மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலும், நம்முடைய சொந்த அனுபவங்களிலும் நாம் உற்று நோக்கும் போது , உயர்த்தப்பட்ட காலகட்டத்திலும் காரியங்கள் எல்லாம் சாதகமாக வாய்க்கும் போதும்  கொடிய பெருமையானது வெளிப்படுகிறதை நாம் அறிய முடியும். மறுபுறம், சில சமயங்களில், வாழ்வின் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளும் தேவன் மீது உள்ள அன்பை இழக்கச் செய்து அவரை மறக்க செய்கின்றது.இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளும் நம்மை தேவனிடமிருந்து பின்வாங்க செய்கின்றன. நாம் விரைந்து விழித்தெழுந்து சீர் பொருந்தாவிட்டால் ‘உண்மையான விசுவாசி’ என்ற நிலையிலிருந்து நாம் விழுந்துவிடுவோம்.

Continue reading “விழாமல் காப்பது எப்படி? பெல்ட் எண் # 1 உபவாசம்( பாகம் 1)”

Girding from falling # Belt no.1 : Habitual Fasting

We often see at times in people’s lives and from our own as well that the deadly pride sneaks out from our soul in a season of exaltation and when everything seems alright. We also see, on the other hand, suppressed by the pressurized worst moments we lose the love for God. Consequently, both circumstances draw us back from God and if not we are conscious enough to wakeup swiftly, it will make us fall slipping from the position we stand as a true ‘believer’. Here is one of the various ways we gird ourselves from falling: Belt no 1 … Continue reading Girding from falling # Belt no.1 : Habitual Fasting

My Mom’s Story

In the year 1993 my mom was fighting with suicidal thoughts and depression due to various illness in her body and a lot of issues within her marriage. It was at that point that someone invited my mom to a prayer gathering to come and see what Jesus can do for her. She knew nothing about Jesus but as a last resort, she went to this prayer gathering that she has been invited for. And guess what! There was a young man singing songs of Jesus with a big smile on his face and expressing his joy with complete abandon.Out … Continue reading My Mom’s Story

தேவன் கவனித்து அறிவார்

கர்த்தராகிய நானே … இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன் எரேமியா 17:10 உங்களுக்கு நாளை டெஸ்ட் என்றால் எத்தனை பேர் அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொள்வீர்கள்? கல்வித்துறையானாலும் உடல் பரிசோதனை ஆனாலும் ‘டெஸ்ட்’ என்று வரும்பொழுது நம்மில் அநேகருக்கு பதட்டமும் பயமும் உண்டாகிறது அல்லவா? சில வேளைகளில் , நானும் என் பிள்ளைகளின் குணநலன்களை கண்டரிய அவர்களை சோதிப்பதுண்டு. என் இனிய மகள் சாக்லேட் சாப்பிட ஆசைப்படுகையில், அவள் கேட்டதைவிட கூடுதல் பணம் கொடுத்து தன் அண்ணணுக்கும் வாங்கி வருவாளா என்று பார்ப்பேன்.இவ்வாறு அவளின் உண்மையான அன்பை சோதித்து அறிந்து கொள்வேன். மற்ற சோதனை கூறுகளைத் தவிர, உலக ஆசீர்வாதம், பணம், புகழ் போன்றவற்றால் தேவன் நம் குணத்தை சோதிப்பார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதை யூதா ராஜாவான எசேக்கியாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். வேத புத்தகத்தில், அவருடைய வரலாறு மூன்று வெவ்வேறு புத்தகங்களில் இடம் பெற்றிருப்பதால்(ராஜாக்கள், நாளாகமம், ஏசாயா) … Continue reading தேவன் கவனித்து அறிவார்

Testing in Blessings?

TEST’ the word in itself sounds unpleasant. isn’t it? Yes! Whether it may be in academics, health check-up or whatsoever. Proving something may lead to fear, anxiety & nervousness. Well, I too sometimes test my kids to find their character concerning their love in relationships comparing with worldly things. When my sweet daughter is desperate to have some chocolates I would give her extra money just to know whether she would get one for her brother as well. Likewise, our hearts and minds are also tested by our heavenly Father (Jeremiah 17:10). Besides other testing elements, He tests our character … Continue reading Testing in Blessings?

உங்கள் ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர்!

வானத்தின் மகத்துவத்தை நீங்கள் எப்போதாவது சிந்தித்ததுண்டா? நட்சத்திரங்களை கணக்கிட சாத்தியமேல்லை என்ற உண்மையை நம் சிறிய மூளை அறிந்திருந்தாலும் ஒரு முறையாவது அவைகளை எண்ண முயற்சித்திருப்போம்.. ஆனால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அதன் பெயரால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் உரிமையாளரும் படைப்பாளரான தேவாதி தேவனால் அழைக்கப்படுகின்றன என்ற தவறிழைக்காத உண்மையை சங்கீதம் 147: 4 தெரிவிக்கிறது. கணக்கில்லா நட்சத்திரங்களின் ஒவ்வொரு பெயரையும் நினைவில் வைத்துக் அழைக்க முடியுமேயானால், அவருடைய சொந்த சாயலில் அற்புதமாக படைக்கப்பட்ட உங்களையும் என்னையும் மறப்பாரா? விஞ்ஞானிகள் , சூரியன் விண்ணில் சரியாக இடத்தில் அமைந்திருப்பதை வியப்பாக கருதுகின்றனர்.அது சற்று அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்தால் வெப்பத்தால் நாம் எரிந்தும், சிறிது தூரத்தில் இருந்தால் மரணத்திற்கு நம்மை உறைய வைக்குமாம். மேலும்,விண்வெளியில் நமது சூரியனை விட பல மடங்கு பெரிய நட்சத்திரங்கள் உள்ளன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இபிரமாண்ட நட்சத்திரங்களை ஒப்பிடும்போது சூரியன் ஒரு சிறு புள்ளியாகத் தெரிகிரதல்லவா? இந்த புள்ளி … Continue reading உங்கள் ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர்!

Your God is powerful

Have you ever pondered the magnitude of the sky? Or at least have you tried to count the stars and failed after trying to count multiple times until our small brains agree on the fact that it is impossible. But the outnumbered stars are called each by its name by the owner and creator of this universe – an infallible truth the Bible says in Psalm 147:4. If He, the Jehovah can remember each star by its names, will He ever forget yours and mine who are created brilliantly in His own image? Scientists profoundly say that the position of … Continue reading Your God is powerful

உலகத்திற்கு நல்ல செய்தி!

தேவனாகிய இயேசு ஏன் மனிதனாய் பிறந்தார் தெரியுமா? பாவிகளை இரட்சிக்க – 1 தீமோத்தேயு 1:15, மத்தேயு 9:13 மனுஷருடைய ஜீவனை இரட்சிக்க -லூக்கா 9:56 உலகம் இரட்சிக்கப்படுவதற்காக- யோவான் 3 :17,12:47 இழந்துபோனதைத் தேட, இரட்சிக்க- லூக்கா 19:10 பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்க-1 யோவான் 3: 8 மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்க-எபிரெயர் 2:14 ஜீவகாலமெல்லாம் மரணபயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலைபண்ண –எபிரெயர் 2:15 உலக மக்கள் மீது உள்ள தேவனுடைய மிகுந்த அன்பை வெளிப்படுத்த – யோவான் 3:16 பிரசங்கிக்க,குணப்படுத்த-லூக்கா 4:18 அநேகரை மீட்கும் பொருளாகத் தம்முடைய ஜீவனைக்கொடுக்க -மத்தேயு 20:28 நம்முடைய பெலவீனங்களையும், வியாதிகளையும், சாபங்களையும் சுமந்து சிலுவையில் மறிக்க.- யோவான் 12:27 நித்திய ஜீவனை கொடுக்க-யோவான் 6:51 பரிபூரண ஜீவனை கொடுக்க -யோவான் 10:10 ஊழியஞ்செய்ய-மத்தேயு 20:28 நியாயப் பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற- மத்தேயு 5:17 சத்தியத்தைக் குறித்து சாட்சி கொடுக்க-யோவான் 18:37 உலகத்தில் ஒளியாக-யோவான் 12:46 பிதாவினுடைய … Continue reading உலகத்திற்கு நல்ல செய்தி!

Cause of Christmas

To save sinners – 1 Timothy 1:15, Matthew 9:13 To save men’s lives- Luke 9:56 To save the world – John 3:17, 12:47 To seek and to save the lost – Luke 19:10 To destroy the works of the devil – 1 John 3:8 To destroy the devil – Hebrew 2:14 To release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage – Hebrew 2:15 To reveal God’s love for mankind – John 3:16 To preach and heal – Luke 4:18, Mark 1:38 To give His life a ransom for many – Matthew 20:28 To die … Continue reading Cause of Christmas

டிசம்பர் மாதம் வந்தாச்சு!

உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்மஸ் தினத்தைக் கொண்டாட ஆண்டு முழுவதும் காத்திருக்கிறார்கள். பல மேற்கத்திய மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அலங்கார விளக்குகளால் நகரங்கள் பிரகாசிக்கின்றன. தேவாலயங்களில் சிறப்பு நிகழ்வுகள்,கேரல்கள், மற்றும் ஏழை எளியோர்கு தான தர்மங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றனர்.ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ வீடும் மிகச் சிறப்பாக ஜோடிக்கப்பட்டு மின்னுகின்றன. அதே நேரத்தில், 2019 ஆம் ஆண்டு மூடிவுற்று , 2020 புதிய ஆண்டினுள் நுழைய நம் இதயம் மெதுவாக தயாராகி வருகின்றன. இந்த எல்லா உற்சாகங்களுடனும் இந்த பண்டிகை காலத்தை ஏன் இன்னும் சிறப்பாக மாற்றக்கூடாது? “டிசம்பர்: நன்றி மாதம்”எதற்காக? தேவாதி தேவன் உங்களையும் என்னையும் இரட்சிக்க பரலோக மகிமையை விட்டு மனிதனாய் பிறந்ததற்காக உலகத்தில் மட்டுமல்லாது நம் இதயத்திலும் பிறந்ததற்காக -இதுவே கிறிஸ்துமஸின் முக்கிய நோக்கம். (இயேசு உங்கள் இதயத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா?) நம் எண்ணங்களை விரிவுபடுத்தி,இவ்ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை நம் வாழ்வில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை … Continue reading டிசம்பர் மாதம் வந்தாச்சு!